Aktuelt

Vi søger en kvantitativ analysekonsulent, der kan programmere i SAS.
Besøger du et sygehus i perioden august - oktober 2014? Så modtager du måske spørgeskema.
13/8-2014
En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp
13/6-2014
En opfølgende kvalitativ undersøgelse tre år efter den erhvervede hjerneskade
29/4-2014
Region Hovedstaden har afholdt inspirationsdag om gode patientoplevelser.
28/4-2014
I denne rapport gennemgås Region Hovedstadens resultater i Den Landsdækkende Und

Viden, metode & inspiration

Planetree - en model til patientcentreret pleje og behandling

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har indledt et samarbejde med den internationale organisation Planetree ...

Videns- og idébank for samarbejde med brugere, patienter og pårørende

Find inspiration og se konkrete tiltag med fokus på bruger- og patientsamarbejde i Region Hovedstadens videns- og ...

Forbedring af patientoplevet kvalitet - trin for trin

Kvalitetsudvikling indebærer en dynamisk proces, der har til formål at forbedre kvaliteten på et givent område ...

Spørg brugerne

"Spørg brugerne" er en metodevejledning til personale i sundhedsvæsenet, der ønsker at gennemføre en brugerundersøgelse.

Skyggemetoden

En guide til at følge og observere patienter og få indblik i forløbet set fra patientens perspektiv. Publikationen indeholder konkrete værktøjer til at ...

Direkte patientfeedback

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse tilbyder hjælp til hospitaler og afdelinger, der ønsker direkte feedback fra patienter...