Aktuelt

Enheden for Brugerundersøgelser skifter navn til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse.
Resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er på vej. Læs mere på vores LUP-hjemmeside (åbner i nyt vindue).
7/3-2014
Læs om: Vores nye navn, Inspirationsdag om gode patientoplevelser, LUP-resultate
6/3-2014
Region Hovedstaden afholder inspirationsdag om gode patientoplevelser den 30 apr
18/2-2014
Kvalitativ brugerundersøgelse af hvilke udfordringer patienter med type 2- diabe
14/10-2013
Evaluering af driftsudvalg i Region Hovedstaden

Viden, metode & inspiration

Planetree - en model til patientcentreret pleje og behandling

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har indledt et samarbejde med den internationale organisation Planetree ...

Videns- og idébank for samarbejde med brugere, patienter og pårørende

Find inspiration og se konkrete tiltag med fokus på bruger- og patientsamarbejde i Region Hovedstadens videns- og ...

Forbedring af patientoplevet kvalitet - trin for trin

Kvalitetsudvikling indebærer en dynamisk proces, der har til formål at forbedre kvaliteten på et givent område ...

Spørg brugerne

"Spørg brugerne" er en metodevejledning til personale i sundhedsvæsenet, der ønsker at gennemføre en brugerundersøgelse.

Skyggemetoden

En guide til at følge og observere patienter og få indblik i forløbet set fra patientens perspektiv. Publikationen indeholder konkrete værktøjer til at ...

Direkte patientfeedback

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse tilbyder hjælp til hospitaler og afdelinger, der ønsker direkte feedback fra patienter...